Οι βασικές μας αρχές

Οι βασικές μας αρχές

Οι βασικές μας αρχές

  • Ικανοποίηση Πελατών - Κάθε ενέργεια της Emely συνδέεται άμεσα με την ικανοποίηση των υπαρχόντων αλλά και μελλοντικών πελατών. Η ποιότητα των ενδυμάτων μας καθορίζεται από τις προσδοκίες καθώς και από τις μελλοντικές ανάγκες και επιθυμίες του αγοραστικού κοινού. Για τους ανθρώπους της Emely η ποιότητα είναι το κλειδί για την ικανοποίηση των πελατών.
  • Συνεχής Βελτίωση - Για την Emely όλη η παραγωγική διαδικασία των ενδυμάτων, η τελική μορφή των ρούχων και των υπηρεσιών πρέπει να υπόκεινται σε συνεχή εξέλιξη. Συνεχής βελτίωση μπορεί να υπάρξει σε τομείς όπως η ποιότητα, το κόστος, η διανομή, ο χρόνος παράδοσης και ο εμπλουτισμός των υπηρεσιών προς τους συνεργάτες, αλλά και το αγοραστικό κοινό.
  • Συνεργάτες Προμηθευτές - Η Emely βασίζεται στην ορθή και απρόσκοπτη σχέση με τους εξωτερικούς συνεργάτες ωστε να παρέχει στους πελάτες της ενδύματα υψηλής ποιότητας και αισθητικής 
  • Ανθρώπινο Δυναμικό - Ενθαρρύνουμε την συμμετοχή των υπαλλήλων μας, γιατί πιστεύουμε ότι όλοι μπορούν να συνεισφέρουν στο σκοπό μας για συνεχή βελτίωση. Επιπλέον αξιολογούμε και τιμούμε τη συμμετοχή, τις γνώσεις και τη δημιουργία των ανθρώπων της Emely. Η συνεργασία και ο σεβασμός μεταξύ των υπαλλήλων καθώς και των τμημάτων της εταιρίας είναι σημαντική για την επιτυχία μας.